Mapa Bioróżnorodności
Pluskwiaki Polski
Podsumowanie
Rodziny
78
Rodzaje
806
Gatunki
2313
Rekordy
64238
Publikacje
974

Strona Główna

O Inicjatywie

Hemiptera Poloniae to ogólnopolska inicjatywa naukowa, powstała w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Tworzą go specjaliści - zarówno pracownicy wielu krajowych instytucji naukowych, jak i pasjonaci entomologii. Współpracujemy też z Polskim Towarzystwem Entomologicznym.

Cel i zakres działań

Nasz cel to tworzenie pełnej i aktualnej bazy wiedzy o krajowej faunie pluskwiaków (Hemiptera). Wykorzystujemy wszelkie dostępne udokumentowane informacje o rozmieszczeniu i biologii gatunków. Główne źródła to publikacje naukowe, okazy w kolekcjach przyrodniczych i potwierdzone fotograficznie obserwacje. Efekty działań dostępne są poprzez bazę danych Mapa Bioróżnorodności oraz w formie publikacji.

Baza danych

Punktem wyjścia była Część XXI Katalogu Fauny Polski (KFP) — 5 tomów wydawane w latach 1967-1985 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, którego przetworzona treść dała rdzeń Bazy Hemiptera@PL (p. podsumowanie), działającej od roku 2011. Po uruchomieniu projektu Mapa Bioróżnorodności baza została poszerzona o nowe dane i w rozbudowanej formie działa jako Baza BioMap (od Biodiversity Map).