Mapa Bioróżnorodności
Pluskwiaki Polski
Podsumowanie
Rodziny
78
Rodzaje
806
Gatunki
2313
Rekordy
64238
Publikacje
974
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Zakres taksonomiczny krajowej fauny pluskwiaków w podziale na rodziny

Poszczególne grupy taksonomiczne pozostają pod opieką specjalistów, którzy dbają o aktualizacje taksonomii i listy gatunków fauny krajowej. Nazwom grup w poniższym zestawieniu towarzyszą odnośniki do nazwisk autorów wykazu gatunków (spis na dole strony).

    Autorzy wykazu gatunków:
  • AKl: Anna Klasa anna_klasa[at]wp[dot]pl
  • AWo: Andrzej Wolski andrzej[dot]wolski[at]uni[dot]opole[dot]pl
  • BOs: Barbara Osiadacz barbara[dot]osiadacz[at]up[dot]poznan[dot]pl
  • CGe: Cezary Gębicki cgeb[at]ajd[dot]czest[dot]pl
  • KGo: Katarzyna Golan katarzyna[dot]golan[at]up[dot]lublin[dot]pl