Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Delphacodes capnodes (Scott, 1870)
Description in KFP (in Polish):
[tom 1]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazany z Anglii, Holandii, Szwecji, RFN, NRD, Czech, Węgier, Estonii i Jugosławii.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Linie pow. Chełmno (Haupt H. 1917); Nizina Mazowiecka: Czarna Struga pow. Radzymin (Nast J. 1938a); Beskid Zachodni: góra Kicarz koło Piwnicznej pow. Nowy Sącz (Smreczyński S.sr. 1954)