Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Diraphia limbata Waga, 1842
Opis w KFP:
[tom 2]
Niezmiernie rzadko spotykany, znany w ogóle zaledwie z kilkunastu stanowisk w zachodniej i środkowej Palearktyce. Najdalej na wschód podawany był z Irkucka. Biologia do niedawna nie była znana, przypuszczano jedynie, że gatunek ten (podobnie jak inne gatunki z rodzaju Diraphia Waga) związany jest z turzycami — Carex L. Potwierdziły to obserwacje Szulczewskiego (1959), który zbierał na turzycy wczesnej — Carex praecox Schreb. larwy i owady dorosłe tego gatunku. Żerujące larwy powodują uszkodzenie rośliny, objawiające się w zahamowaniu jej wzrostu i skupianiu się liści w miotełkę. Lauterer (1963) twierdzi, że łowił Diraphia limbata Waga na rajgrasie — Arrhenatherum elatius (L.) P.B. w okolicy, gdzie nie rosły turzyce, można więc przypuszczać, że gatunek ten może żyć i na tej roślinie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Szulczewski J.W. 1959); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Waga A. 1842), Warszawa-Anin (Klimaszewski S.M. 1963b); Wyżyna Małopolska: Młodzawy pow. Pińczów (Klimaszewski S.M. 1961c)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: locus typicus!