Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhinocola aceris (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Znany z całej Europy oraz Iraku, Armenii i środkowej Azji. Żyje na różnych gatunkach klonów — Acer L. Biologia jego jest mało zbadana, wiadomo jedynie, że larwy I stadium zimują. Pussard (1932) przypuszcza, że gatunek ten migruje w lecie na inne rośliny (co częściowo potwierdzają obserwacje autora niniejszego opracowania), Schaefer (1949a) uważa, że migrują tylko nie które populacje. Wyjaśnienie tego zagadnienia wymaga jeszcze dalszych badań.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Szczecin, Świnoujście (Klimaszewski S.M. 1963b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski J.W. 1927); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Klimaszewski S.M. 1963b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński S.sr. 1954); Beskid Zachodni (Smreczyński S.sr. 1954); Kotlina Nowotarska (Smreczyński S.sr. 1954); Pieniny (Smreczyński S.sr. 1954); Tatry (Smreczyński S.sr. 1954)