Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphalara borealis Heslop-Harrison, 1949
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Być może również zoocecydium znalezione na rdeście gruczołowatym — Polygonum tomentosum Schr. w Piątnicy koło Legnicy (Hieronymus 1890) wywołane było przez żerowanie Aphalara borealis Hesl. -Harr. wiadomość ta jednak jest wątpliwa. Poza Polską znany w Europie z Anglii, Skandynawii, Austrii, Rumunii i europejskiej części ZSRR. Poza tym stwierdzono występowanie jego na Syberii a także w Kazachstanie i Mongolii. Żyje prawdopodobnie na kilku gatunkach rdestów — Polygonum tomentosum Schr., Polygonum amphibium L., Polygonum lapatifolium L., przy czym jest bardzo prawdopodobne, że na określonym obszarze jest monofagiem na jednym z wymienionych rdestów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Kaletnik (Klimaszewski S.M. 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Inowrocław (Klimaszewski S.M. 1962)