Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphalara polygoni Förster, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Smreczyński (1954) stwierdza, że gatunek ten jest wszędzie pospolity, ponieważ jednak w jego zbiorze znajdowały się tylko okazy z licznych miejscowości Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Beskidu Zachodniego, Kotliny Nowotarskiej, Tatr i Pienin, musimy przyjąć, że twierdzenie o pospolitości omawianego gatunku udowodnione jest tylko dla wymienionych krain chociaż należy sądzić, że jest on istotnie pospolity w całej Polsce. Znany z całej Holarktyki i wszędzie należy do najpospolitszych. Jest jednak prawdopodobne, że część wiadomości o Aphalara polygoni Först. dotyczy innych gatunków: Aphalara calthae (L.), Aphalara borealis Hesl.-Harr. i niedawno wyróżnionego gatunku Aphalara rumicicola Log., żyjącego na szczawiach — Rumex L. Szulczewski (1931) pisze np., że Aphalara polygoni Först. [podawany przez niego pod nazwą Aphalara calthae (L.)] żyje na szczawiach, gdy w istocie gatunek ten żyje wyłącznie na rdestach — Polygonum L. Być może, że był to w istocie Aphalara rumicicola Log., niestety, na podstawie wspomnianej pracy nie można stwierdzić tego na pewno, dlatego gatunek ten nie został uwzględniony w niniejszym katalogu. Żyje wyłącznie na rdestach — Polygonum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Karl O. 1935); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski J.W. 1927); Górny Śląsk (Szulczewski J.W. 1931e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński S.sr. 1954); Wyżyna Małopolska (Klimaszewski S.M. 1961c); Beskid Zachodni (Smreczyński S.sr. 1954); Kotlina Nowotarska (Smreczyński S.sr. 1954); Pieniny (Smreczyński S.sr. 1954); Tatry (Szulczewski J.W. 1927, Smreczyński S.sr. 1954)