Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Craspedolepta alevtinae smreczynskii Klimaszewski, 1961b
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Craspedolepta alevtinae (Andrianova 1948b) opisany został w trudno dostępnym czasopiśmie, nie uwzględnianym zupełnie przez bibliografię światową. Jeszcze w chwili ukazania się drukiem opisu Craspedolepta smreczynskii Klimasz, praca ta nie była znana autorowi niniejszego opracowania, który otrzymał ją dopiero w kilka miesięcy później w postaci fotokopii od prof. dra Karela Vondračka z Brna. Stwierdził wtedy, że opisany we wspomnianej pracy gatunek Aphalara alevtinae Andr. winien być zaliczony do rodzaju Craspedolepta Enderl. i jest bardzo bliski lub nawet identyczny z Craspedolepta smreczynskii Klimasz. Loginova (1963) uznała, że nazwa Craspedolepta smreczynskii Klimasz. jest synonimem nazwy Craspedolepta alevtinae (Andr.), podała przy tym uzupełnienie opisu Craspedolepta alevtinae (Andr.), na podstawie którego można z całą pewnością stwierdzić, iż Craspedolepta smreczynskii Klimasz. nie jest jednak identyczny z Craspedolepta alevtinae (Andr.). Szereg podobieństw w budowie obu tych form każe przyjąć, że są to podgatunki jednego gatunku Craspedolepta alevtinae alevtinae (Andr.) występuje w środkowej i być może wschodniej części Palearktyki, Craspedolepta alevtinae smreczynskii Klimasz. występuje w zachodniej jej części. Żyje na bylicy bożym drzewku — Artemisia abrotanum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Klimaszewski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Klimaszewski S.M. 1961b); Beskid Zachodni: Piwniczna (Klimaszewski S.M. 1961b)