Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Craspedolepta sonchi (Förster, 1848)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Wiadomości o występowaniu tego gatunku na południu Polski, podane przez Szulczewskiego (1927, 1929a) nie są, niestety, pewne. Używana przez niego nazwa Aphalara picta (Zett.) odnosi się w zasadzie do Craspedolepta flavipennis (Först.), lecz w jednym przypadku autor podaje (1927), iż łowił ten gatunek na mleczu — Sonchus oleraceus L., a jest to właśnie roślina żywicielska Craspedolepta sonchi (Först.) w drugim zaś przypadku (1929a) krótkie omówienie ubarwienia skrzydeł również wskazuje, że był to raczej Craspedolepta sonchi (Först.). Należy więc przyjąć, że zarówno w Parzynowie jak i w Tatrach Szulczewski zbierał okazy należące do Craspedolepta sonchi (Först.). Ponieważ nie zachowały się materiały dowodowe do obu wspomnianych prac, trzeba dane z nich zaczerpnięte uznać za nie sprawdzone. W Europie Craspedolepta sonchi (Först.) ma rozmieszczenie typu borealno- alpejskiego poza Europą gatunek ten znany jest dotąd tylko z Syberii. Rośliny żywicielskie nie są jeszcze wystarczająco poznane, przypuszcza się, że żyje na mleczu — Sonchus oleraceus L., a być może i na innych gatunkach z tego rodzaju. Loginova (1962) podaje, że zimują nie jaja, jak u znakomitej większości gatunków z rodzaju Craspedolepta Enderl., lecz larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Suwałki (Klimaszewski S.M. 1961d); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Parzynów (Szulczewski J.W. 1927); Tatry (Szulczewski J.W. 1929a)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: ? Parzynów
Tatry: ? Tatry