Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleyrodes asari (Schrank, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu, gdyż do niedawna nie był odróżniany od A. lonicerae Walk., a przez niektórych autorów kwestionowany. Wykazany dotąd tylko z Bawarii, NRD, Polski, Austrii, Czechosłowacji, Węgier i Rumunii. Monofag, żeruje na dolnej stronie liści kopytnika — Asarum europaeum L., na którym tworzy zawsze zwarte kolonie. Liczba pokoleń w roku nie znana; zimują owady dojrzałe (imago).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wlkp. Park Narodowy (Szulczewski J.W. 1958); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dol. Sąspowska (Szelegiewicz*); Wyżyna Małopolska: Rezerwat Grabowiec k. Krzyżanowic (Szelegiewicz*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny, Konopnica k. Lublina (Chojecki M.W. et Klimaszewski S.M. 1967); Beskid Zachodni: Zawoja pod Babią Górą (Szelegiewicz H. 1972a), Piwniczna k. Nowego Sącza (Klimaszewski S.M. et Szelegiewicz H. 1962); Pieniny: Doliny, Czerwone Skałki (Szelegiewicz H. 1965a)