Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lecanium franconieum Lindinger, 1912a
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
RFN, Czechosłowacja, Związek Radziecki, Włochy, Wielka Brytania, ?Francja, ?Węgry. Gatunek partenogenetyczny. Rośliny żywicielskie: przede wszystkim wrzos, również borówka czarna, borówka bagienna, wrzosiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Świnoujście (Kawecki Z. 1971), Łeba (Kawecki Z. 1971), Mikoszewo (Koteja J. 1971a); Wyżyna Małopolska: Jędrzejów (Żak-Ogaza B. 1958, Karczewski J. 1967, Kawecki Z. 1971); Góry Świętokrzyskie: Niwki (Kawecki Z. 1971); Beskid Zachodni: Skawina (Kawecki Z. 1971), Podgórki (Kawecki Z. 1971), Myślenice (J. Ćwierzyk*); Polska (Koteja J. 1974, Dziedzicka A. 1977)