Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saissetia oleae (Olivier, 1791)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozpowszechniony w szklarniach lub na hodowanych roślinach pokojowych. W Polsce pospolity, wielokrotnie wykazywany przez wielu autorów. Czyżewski (1975) wymienia go wśród gatunków najbardziej szkodliwych dla roślin szklarniowych. W krajach o klimacie ciepłym szkodnik zwłaszcza roślin cytrusowych; w klimacie umiarkowanym w pomieszczeniach ogrzewanych. Polifag.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]